Pribatutasun politika

Webgunearen jabearen datuakSOZIETAREN IZENA: GAKOAKIFZ:HELBIDEA:POSTA ELEKTRONIKOA: gakoak@gakoak.esTELEFONOA: 946 250 516

Datuen babesaDatu pertsonalak babesteko indarrean dagoen eta aplikagarria den araudiarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu zure datuak Gakoak-en titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla, eta jarraian zerrendatzen direla haien helburuak, kontserbazio-epeak eta oinarri legitimatzaileak. Hala behar duten tratamenduetarako, profil eta erabaki automatizatuak egiteko aukeraren berri ere ematen da, bai eta Gakoak enpresak egin asmo dituen lagapenen eta nazioarteko transferentzien berri ere.:

EGINDAKO TRATAMENDUAKWeb orriaren kudeaketa:

• Helburua: web orriaren funtzionaltasunerako beharrezkoak diren datuen tratamendua eta kudeaketa • Kontserbazio-epea: emandako baimenak irauten duen bitartean • Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna • Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak • Lagapenak: ez dira aurreikusten • Nazioarteko transferentziak: ez dira aurreikusten • Profilen elaborazioak: ez da aurreikustenWeb formularioa:• Helburua: zure kontsultei eta/edo eskaerei erantzutea • Kontserbazio-epea: emandako baimenak irauten duen bitartean • Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna • Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak • Lagapenak: bat ere ez • Nazioarteko transferentziak: ez dira aurreikusten • Profilen elaborazioak: ez da aurreikusten

 

Araudia betetzeko kudeaketa

• Helburua: erakundeari dagokion araudia betetzearen ondoriozko betebeharrak eta betebeharrak kudeatzea eta izapidetzea. • Kontserbazio-epea: dokumentuen kopiak gordetzea, balizko erantzukizun bat erreklamatzeko ekintzak preskribatu arte. • Oinarri legitimoa: Lege bat betetzea • Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak • Lagapenak: datuak, beharrezkoa izanez gero, arlo horretan eskumena duten erakunde eta/edo administrazio publikoei jakinaraziko zaizkie, aplikatzekoa den araudian ezarritako betebeharrak betetzeko. Gainera, jakinarazten da lagapenaren oinarri legitimatzailea araudi aplikagarrian ezarritako betebeharrak betetzea dela. • Nazioarteko transferentziak: Ez dira aurreikusten • Profilen elaborazioak: Ez da aurreikusten

 

Merkataritza-ekintzak

• Helburua: gure produktuen eta/edo zerbitzuen publizitate eta prospekzio komertzialerako datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea • Kontserbazio-epea: emandako baimenak irauten duen bitartean • Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna • Datuen tipologia: identifikazio-datu hutsak • Lagapenak: bat ere ez • Nazioarteko transferentziak: ez dira aurreikusten • Profilen elaborazioak: ez da aurreikusten

 

Interesdunen eskubideakGakoak zerbitzuak erabiltzaileei jakinarazten die datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, mugatzeko, ezabatzeko, eramateko eta datuen tratamenduaren aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituztela tratamenduaren arduradunaren aurrean, bai eta emandako baimena kentzeko ere.

 

·       Eskuratzeko Eskubidea: erabiltzaileak bere datu pertsonal zehatzei eta egin den edo egin den tratamenduari buruzko informazioa lortzeko duen eskubidea da, bai eta datu horien jatorriari buruz eskura duen informazioari eta datuon gainean egindako edo aurreikusitako komunikazioei buruzkoa ere.

 • Zuzentzeko Eskubidea: kaltetuaren eskubidea da zehaztugabeak edo osatugabeak diren datuak aldatzeko. Gakoak-en kontrolpean dagoen informazioari dagokionez bakarrik bete ahal izango da, adibidez, erabiltzailearen datu pertsonalak jasotzen dituzten web-orrian bertan argitaratutako iruzkinak, irudiak edo edukiak ezabatzea.
 • Tratamendua Mugatzeko Eskubidea: tratamenduaren arduradunak hasieran aurreikusitako tratamenduaren helburuak mugatzeko eskubidea da.
 • Ezabatzeko Eskubidea: erabiltzailearen izaera pertsonaleko datuak ezabatzeko eskubidea da, DBEOn bertan edo aplikatzekoak diren beste araudi batzuetan aurreikusitakoa izan ezik, baldin eta horien kontserbazioa nahitaezkoa bada, garaiz eta behar bezala.
 • •Eramangarritasun-eskubidea: erabiltzaileak eman dituen datu pertsonalak jasotzeko eskubidea, formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan, eta datu horiek beste arduradun bati helaraztekoa..
 • Aurka Egiteko Eskubidea: erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo Gakoak erakundeak datu horien tratamendua bertan behera uzteko duen eskubidea da.

Arestian deskribatutako edozein eskubide erabili ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

 • Idazki bat aurkeztu helbide fiskalera (Gakoak zerbitzuari) edo gakoak@gakoak.es posta elektronikoaren bidez.
 • Eskaera aurkezten duten datuen titularrak bidalitako idazkiak honako lege-baldintza hauek bete beharko ditu:
 • ·        Interesdunaren izen-abizenak eta NAN/AIZaren edo edozein identifikazio-agiriren kopia. Ordezkaritza onartzen den salbuespenezko kasuetan, beharrezkoa izango da ordezkatzen duen pertsona bide beretik identifikatzea, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopia ordeztu ahal izango da, baldin eta nortasuna zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabiliz egiaztatzen bada.·        Eskaeraren zehaztepena (eskuratu nahi den informazioa zein urteri dagokion). Fitxategi jakin bat aipatzen ez baduzu, zure datu pertsonalekin duzun informazio guztia emango zaizu. Fitxategi jakin bateko informazioa eskatzen baduzu, fitxategi honetako informazioa baino ez. Hirugarren bati buruzko informazioa eskatzen baduzu, ezingo da inoiz eman. Telefonoz eskatuz gero, idatziz egiteko esango zaio, eta nola egin dezakeen eta zein helbidetara bidali behar duen jakinaraziko zaio. Ez zaio inoiz informaziorik emango telefonoz.·        Jakinarazpenetarako helbidea.·        Data eta eskatzailearen sinadura.·        Egiten duen eskaeraren egiaztagiriak.·         Interesdunak eskabidea bidali eta jaso duela egiaztatzen duen edozein bide erabili behar du.

   

  Azkenik, jakinarazten dizugu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzula, baldin eta gertakari batek datuen babesaren arloan aplikatzekoa den araudia ez betetzea ekar dezakeela uste baduzu.Gakoak erakundeak konpromisoa hartzen du beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, haiek egindako tratamenduek berekin dakarten arrisku-mailarekin bat etorriz eta erabilera-baldintza eta -terminoen atalean adierazitakoarekin bat etorriz, haien osotasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko.